Špičková ABR řešení

Pokrytí od prémiových vyšetření zvukově evokovaných potenciálů až pro ASSR a automatizovaná řešení ABR pro pokročilý screening novorozenců a jejich následné diagnostické sledování.

Testování AEP a ASSR

Automatický ABR screening

Často kladené otázky

Co je ASSR?

Sluchová reakce v ustáleném stavu (ASSR) je elektrofyziologická reakce, která je vyvolána periodicky se opakujícím (rychlým) zvukovým stimulem.

ASSR typicky používá frekvenčně specifické stimuly (0,5, 1, 2, 4 kHz) s cílem vytvořit odhadovaný audiogram. Jinými slovy, jedná se o test používaný ke stanovení prahové hodnoty sluchu.

Co je ECochG?

Elektrocochleografie (ECochG) je vyšetření elektrických potenciálů kochley. Typicky je měření charakterizováno začátkem stimulu (základní linie), reakcí kochley na stimul (sumační potenciál – SP) a reakcí na synchronní dráždění nervových vláken (akční potenciál – AP).

Co je ABR?

Odezva sluchového mozkového kmene je evokovaný potenciál, který vychází ze sluchového nervu (kraniální nerv VIII).

Tento test se používá k posouzení funkce sluchového systému od kochley přes mozkový kmen.

Co je eABR?

Elektrická odezva sluchová mozkového kmene (eABR) je měření ABR pomocí elektrického stimulu. Místo tradičního akustického stimulu poskytuje kochleární implantát (CI) nebo sluchový mozkový implantát (ABI) stimul, který evokuje ABR.

Věda chytřejší

Chytřejší věda není jen pouhou vizí. Je to náš slib, který sděluje naše odhodlání udržet si vůdčí postavení v odvětví zdravotnické péče o sluchu a odlišuje nás od ostatních firem v oboru.

„Naše klinická studie zaměřená na kojence a batolata zjistila, že Eclipse ASSR byl rychlejší a produkoval nižší prahy než naše nejlepší dosavadní ABR řešení.“

Yvonne S. Sininger
Ph.D. Emeritus Professor in Residence, UCLA

„Eclipse má největší počet klinicky relevantních funkcí ze všech v současné době nabízených zařízení AEP. Platforma je vynikající kombinací flexibility parametrů a uživatelské přívětivosti.“

Todd B. Sauter – (Stockphoto)
Audiology Associates of Worceste Massachusetts

„V roce 2005 jsme začali používat Interacoustics Eclipse EP-25, což byl pro nás bod obratu. Velmi přívětivé uživatelské rozhraní, rychlé a spolehlivé zařízení.“

Marcelo Ribeiro de Toledo Piza
MD, MSc, Brazílie