Nadcházející události a akce

Seznamte se nejnovějšími trendy
a technologiemi v audiologii

3. ročník virtuálního kurzu Trendy v pediatrii

Květen 2022

Dovolte, abychom Vás v rámci vzdělávacího programu Interacoustics Academy pozvali na 3. ročník virtuálního kurzu Trendy v pediatrii. Tento třídenní kurz představí účastníkům nejnovější poznatky, vývoj a perspektivy v oblasti diagnostiky a léčby různých typů nedoslýchavosti u dětí.

Každý den si můžete vybrat jeden z časových slotů (10:00 – 11:30 nebo 16:00 – 17:30) . Na každé jednotlivé sezení, kterého se chcete zúčastnit, se musíte zaregistrovat. Kurz probíhá v angličtině se skrytými titulky a je zdarma.

Den 1: Trendy u převodních nedoslýchavostí

24. května 2022

Přednášející: Amanda Goodhew, mezinárodní klinická školitelka

První den se seznámíme s nejnovějšími trendy hodnocení a péče u převodních nedoslýchavostí u dětí. Začneme přehledem etiologie a prevalence převodních nedoslýchavostí a přiblížíme si různé typy převodních nedoslýchavostí, včetně dočasných, trvalých a mikrotiálních/atrézií. Probereme různé diagnostické testy a klinické nástroje, které jsou k dispozici při hodnocení převodních ztrát sluchu, včetně toho, jak optimalizovat ABR vyšetření pro dosažení vyšší přesnosti a efektivity a zmíníme roli širokopásmové tympanometrie. Budou diskutovány možnosti, které jsou k dispozici při řešení dětských převodních nedoslýchavostí, podíváme se na možnosti chirurgických zákroků a prozkoumáme roli diagnostických vyšetření jako součást průběžného sledování a monitorování.

Blok 1: 10:00 – 11:30

Blok 2: 16:00 – 17:30

Den 2: Trendy lehkých až středně těžkých percepčních nedoslýchavostí

25. května 2022

Přednášející: Jack Bennett, mezinárodní klinický školitel

Kurz probíhající tento den bude zahrnovat posouzení a léčbu lehkých až středně těžkých percepčních nedoslýchavostí dětské populace. Toto sezení se zaměří na frekvenčně specifické ABR a ASSR vyšetření v případech, kdy jsou behaviorální prahové hodnoty nezjistitelné nebo nedůvěryhodné, a také si ukážeme, jak provádět maskovaná ABR a ASSR vyšetření u asymetrických nedoslýchavostí. Představíme si možná řešení vhodná pro tuto věkovou skupinu, a to i s ohledem na asymetrické nedoslýchavosti, včetně CROS a BiCROS systémů a dalších technologií, jakými jsou Bluetooth streamování nebo použití externích mikrofonů.

Blok 1: 10:00 – 11:30

Blok 2: 16:00 – 17:30

Den 3: Trendy těžkých až velmi těžkých percepčních nedoslýchavostí

26. května 2022

Přednášející: Leigh Martin, ředitel Interacoustics Academy

Třetí den se zaměříme na nejnovější vývoj v diagnostice a léčbě těžkých nedoslýchavostí v pediatrii. V úvodu kurzu si řekneme, jaké možnosti se nabízejí v situaci, kdy lékař není schopen zaznamenat ABR při vysokých intenzitách. V další části probereme použití objektivních vyšetřovacích technik k odlišení percepční nedoslýchavosti od sluchové neuropatie. Řekneme si, jak vybrat vhodné sluchadlo a ověřit nastavení sluchadla u těchto pacientů, v okamžiku, kdy byla nedoslýchavost diagnostikována, a také jak sledovat vývoj při používání sluchadla. Diskutovat budeme také o důležitosti vyšetření vestibulárního aparátu u této skupiny pacientů a jak lze provádět vyšetření rovnováhy různými metodami.

Blok 1: 10:00 – 11:30

Blok 2: 16:00 – 17:30

Přístroje Interacoustics Vám rádi předvedeme na následujících akcích

Září, 23-24 2022
Praha

Celostátní seminář WIDEX

Říjen, 13-15 2022
Střítež u Jihlavy

Česko-slovenský foniatrický kongres

Listopad, 11-12 2022
Humpolec

Sjezd Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů SAOF

Listopad, 25-26 2022
Hradec Králové

Mezioborové sympozium