Kabina bilocervena

Audiokabiny

Audiometrická kabina pro tónovou a slovní audiometrii​

Audiometrické kabiny (tiché komory) jsou sestavovány z akustického systému – plechového sendvičového panelu APP, standardní tloušťky 100 mm. Audiometrické kabiny jsou nedílnou součástí vyšetřovacího přístroje a používají se pro tónovou a slovní audiometrii do sluchátek i ve volném poli dle ČSN EN ISO 8253, testy SNR a zejména testy na aided response – vyšetření sluchu warble tóny se sluchadly (kritérium CI).

Minimální venkovní velikost audiologické kabiny pro volné zvukové pole a kvazi-volné zvukové pole je 1,2 m x 1 m (norma požaduje vzdálenost mezi referenčním bodem a reproduktorem nejméně 1 m).

Konstrukce audiometrické kabiny

Kabina má podlahu, tvořenou sendvičem (vrchní vrstvou je koberec a materiály s vysokou neprůzvučností a pohltivostí) a je pružně uložena na antivibrační rohože z důvodu zabránění přenosu kročejového hluku do audiologické kabiny.

Venkovní stranu tvoří plný plech, lakovaný v barvě dle vzorníku RAL (lak pouze v provedení hrubá struktura). Barvy jednotlivých panelů se mohou libovolně kombinovat. Vnitřní barva děrovaného plechu RAL 7035.
Velikost audiometrické kabiny určuje uživatel na základě vyšetřovací metody dle ČSN EN ISO 8253 a prostorových možností. Při návrhu kabiny je možno upravit velikost dveří, okna (a jejich umístění) a specifikaci propojovací krabičky.

Akustické vlastnosti – kabiny splňují evropskou normu ČSN EN ISO 8253.
Neprůzvučnost kabiny – vážený rozdíl hladin DW´= 37 dB.

Standardní vybavení audiometrické kabiny

 • Dveře levé nebo pravé velikosti 800 x 2000 mm s prahem výšky 100 mm
 • Velké průhledové okno 500 x 600 mm s dvojitým sklem
 • Sklopná nebo pevná sedačka
 • LED diodové nabíjecí osvětlení
 • Ventilační systém – pasivní komínový efekt v odtlumeném labyrintu v podlaze a stropu
 • Propojovací krabička pro připojení audiometru

Volitelné doplňky

 • Vnitřní LED osvětlení přes vypínač (příplatek za rozvaděč)
 • Ventilační systém s ventilátorem  s tlumiči hluku (příplatek za rozvaděč)
 • Nájezdová plošina pro vozík nebo lehátko 
 • Reproduktory pro volné pole
 • Veškerá elektrická instalace umístěna v rozvaděči, vnitřní elektro rozvody 12-24 V