Tympanometry

Vyšetření slouží k testování stavu středního ucha a pohyblivosti ušního bubínku a středoušních kůstek.

MT10 je velmi vhodný pro diagnostické použití, protože tympanogramy a volitelné měření reflexů jsou zaznamenávány velmi podrobně.

AT235 je automatický analyzátor středního ucha, ideální pro diagnostická a screeningová vyšetření.

Přizpůsobte si Titan pro screeningová, diagnostická a pokročilá klinická vyšetření.

Perfektní kombinace audiometru a tympanometru v jednom výkonném zařízení.