Špičková OAE řešení

Řešení od screeningu po klinická DPOAE a TEOAE vyšetření.
Screening a klinické OAE
OAE screening novorozenců

Snadno použitelné ruční zařízení pro rychlá a komplexní vyšetření OAE u novorozenců, dětí a dospělých.

Výkonné zařízení pro screeningová, diagnostická a pokročilá klinická OAE a tympanometrická vyšetření.
Lyra a software IA OAE Suite profesionální kombinace umožňují rychlé a spolehlivé testování OAE.

Často kladené otázky

Jaké jsou typy OAE?

Otoakustické emise se dělí do dvou kategorií na spontánní a evokované.

Spontánní otoakustické emise (SOAE) se vyskytují přirozeně v uchu bez vnější stimulace, zatímco vyvolané OAE se měří po vyslání stimulu do ucha. OAE jsou vyvolávány pomocí přechodného stimulu, jako je kliknutí nebo tónový svazek (TEOAE), pomocí stimulu čistým tónem (SFOAE) nebo za použití dvojice stimulů čistým tónem (DPOAE).

Jaké je nejlepší prostředí pro provádění testů OAE?

Testování by mělo být prováděno vždy v tiché místnosti daleko od nadměrného hluku (vybavení, ostatní pacienti atd.). Testování v hlučném prostředí může prodloužit dobu testování a vést k neinterpretovatelné nebo nesprávné interpretaci výsledků testu.

Jak vybrat správný testovací protokol?

Přístroje pro měření otoakustická emisní obvykle zahrnují řadu standardních testovacích protokolů pro screening a/nebo diagnostiku.

Bohužel neexistuje jeden testovací protokol, který by vyhovoval všem, a někdy může být třeba upravit standardní protokol pro individuálního pacienta. Je proto důležité, aby lékař pochopil důvody pro určitá nastavení parametrů a to, jak změna určitých parametrů může ovlivnit výsledky testu.

Měly by se testy OAE opakovat?

Opakování testu OAE je osvědčeným postupem a poskytuje klinickému lékaři jistotu, že odpověď uvedená na obrazovce je pravdivá a platná. Zatímco opakované testování vyžaduje více času, poskytuje jistotu při analýze měření OAE.

Měl bych použít screening nebo diagnostiku OAE?

Použití OAE při screeningu je velmi odlišné od použití pro diagnostické účely. Při screeningu je cílem oddělit osoby se sluchovou poruchou, která jim bude narušovat komunikaci, od těch, které nemají sluchovou poruchu důležitou pro komunikaci. V diagnostice se obvykle používá celá sada testů k získání celkového obrazu o stavu sluchu pacienta.

Měl bych provést předtestové vyšetření?

Protože stav vnějšího a středního ucha může ovlivnit záznamy OAE, doporučuje se před testováním OAE provést otoskopické a tympanometrické vyšetření.

TEOAE nebo DPOAE?

Existuje celá řada důvodů pro výběr jedné metodiky OAE testu před druhou.

Někteří upřednostňují metodiku TEOAE, když se snaží provést rychlý screening OAE na dítěti, zatímco jiní považují DPOAE za vhodnější při vyšetření dospělých pacientů.

Ať tak či onak, obě metodiky hodnotí funkci vnějších vláskových buněk a poskytují důležité informace o stavu kochley.

Věda chytřejší

Chytřejší věda není jen pouhou vizí. Je to náš slib, který sděluje naše odhodlání udržet si vůdčí postavení v odvětví zdravotnické péče o sluchu a odlišuje nás od ostatních firem v oboru.
„OAE je jediný test, který ve skutečnosti testuje účinnost vnějších vláskových buněk v kochlee. Je proto nezbytnou součástí sady testů, které používají profesionálové v oboru zdravotnické péče o sluch.“
„Lyra optimalizuje způsob, jakým měříme OAE, v souladu se závazkem společnosti Interacoustics dodávat nástroje pro vyšetření OAE, které jsou na špičkové úrovni.“

Peter Bray
Ph.D., Interacoustics OAE Specialist