Titan

Titan

Přizpůsobte si Titan pro screeningová, diagnostická a pokročilá klinická vyšetření. Zvolte si SW moduly dle vašich aktuálních požadavků a upgradujte stávající řešení, pokud se vaše potřeby změní.

  • Výběr konfigurací sond a převodníků pro jednotlivé typy vyšetření
  • Flexibilní řešení – ruční a PC režim
  • Zaměnitelné snímače s uloženými kalibračními hodnotami

Mimořádná flexibilita

Tympanometrický modul je k dispozici ve screeningové, diagnostické nebo klinické verzi. Lze s ním provádět standardní tympanometrii, měření ipsilaterálních a kontralaterálních akustických reflexů, poklesu a latence reflexu a tři testy funkčnosti Eustachovy tuby.

Vyšetření prahové hodnoty elektricky evokovaných stapediálních reflexů (eSRT) pro objektivní měření horních úrovní stimulu během programování kochleárního implantátu.

Usnadňuje tympanometrii využitím pokročilých technologií. Patří mezi ně: technologie regulace tlaku vzduchu „Endless Airflow“, vysoké rozlišení zaznamenaných hodnot a inteligentní tlakovací systém s adaptivní regulací rychlosti v oblasti tympanického vrcholu.

  • Tři testy funkce Eustachovy tuby
  • Ipsi a kontra akustické reflexy
  • Pokles reflexu
  • Latence reflexu
  • Volitelné tóny vysokofrekvenční sondy (678, 800 a 1000 Hz)
  • LED indikace funkce sondy
Titan

Revoluční 3D tympanometrie

Širokopásmová tympanometrie zefektivňuje diagnostiku středního ucha a poskytuje přesná a specifická měření v celém rozsahu frekvencí

Navrženo pro budoucnost

Každý softwarový modul pro Titan je vyvíjen na základě osvědčených technologií a zpětné vazby od uživatelů a odborníků na audiologii. Funkce přístroje jsou upravovány synchronně s měnícími se potřebami praxe a zahrnují nejnovější technologie, díky nimž je Titan i do budoucnosti bezpečnou investicí.

„Hybridní rozhraní je cesta budoucnosti.“

Aud Audiology Supervisor, Health Partners, MN, USA David A. Geddes