Eclipse

Eclipse

Moderní a univerzální platforma nabízející AEP, ASSR, VEMP a OAE vyšetření. Je navržena tak, abyste mohli provádět komplexní vyšetření pacientů snadno a efektivně. Nabízí vysokou spolehlivost a perfektní výsledky.
 • Modulární platforma – bezpečná investice pro budoucnost
 • Unikátní technologie předzesilovače
 • Dobře navržené uživatelské rozhraní
 • Přizpůsobitelná nastavení vyšetření

Prozkoumejte moduly Eclipse

„Eclipse má ze všech současných AEP přístrojů největší počet klinicky relevantních funkcí. Platforma je vynikající kombinací flexibility parametrů a uživatelského přívětivosti. “

Audiology Associates of Worceste Massachusetts. Todd B. Sauter, M.A.

Nový Interacoutics OAE Suite

Další generace OAE softwaru přichází s DPOAE, TEOAE nebo s oběma a nabízí mnoho výhod ve srovnání s předchozím OAE softwarem.

Zcela nové uživatelské rozhraní
Indikátor utěsnění sondy
Rozdělená obrazovka
Souhrnná tabulka testů
Porovnávání historických vyšetření v jednom pohledu
Prodloužení testů a více typů stimulů
Nastavení protokolu pro automatické zobrazení výsledků pass / refer pro screening sluchu
Vážené průměrování zlepšuje kvalitu dat a omezuje dobu testování

Navrhněte si vlastní diagnostické řešení

Ať už čelíte jakékoliv výzvě, hardwarová platforma Eclipse vám umožní, s pomocí specializovaných softwarových modulů určených pro všechny typy sluchově vyvolaných potenciálů a otoakustických emisí, zaměřit se na práci, kterou právě vykonáváte.

DPOAE - Distorzně produkované emise

Modul DPOAE vytváří podrobné DP gramy s protokoly navrženými uživateli dle jejich preferencí a požadavků. Důvěra v měření OAE je zajištěna pomocí kritéria spolehlivosti DPOAE. Frekvenční rozsah 500-10000 Hz

TEOAE - Transientně evokované emise

Modul TEOAE používá nelineární širokopásmová kliknutí k vyvolání otoakustických emisí. Rozsáhlá nabídka klinických testů poskytuje úplné klinické vyhodnocení TEOAE. Frekvenční rozsah 500-5500 Hz

Modul ABRIS

Vrací jednoduchý výsledek pass/refer, vyžaduje minimální zácvik testerů a je automatický a objektivní. Specifičnost ABRIS (schopnost správně vyloučit normálně slyšící děti) je s použitím dvoustupňového screeningu až 99,7 % ve velkém měřítku klinických studií.

Citlivost ABRIS (schopnost správně identifikovat děti s poruchami sluchu) je 99,99 % na základě rozsáhlých simulací.

Modul ASSR

Systém Interacoustics ASSR zkracuje dobu testování o 50 % díky stimulacím Narrow Band CE-Chirp® a novým výkonným automatizovaným metodám detekce duální odezvy.

 • Současně je testováno 8 frekvencí pro určení prahových hodnot za méně než 20–30 minut
 • Data jsou ukládána přímo do databáze NOAH

Modul EP15

 • Prahové a neurologické testování ABR a eABR
 • Bayesovské vážení
 • Výpočet Fmp
 • Výpočet SNR poměru 3: 1
 • Značky křivek CR, RA, INC
 • Normativní data latence pro kliknutí, CE-Chirp®, NB CE-Chirp®, CE-Chirp® LS a NB CE-Chirp® LS

Modul EP25

 • Zahrnuje všechny funkce EP15
 • Testování AMLR, ALLR a P300/MMN
 • Výpočet ECochG Area Ratio od Johna Ferrara
 • Výzkumný modul
 • Testování CM a ECochG (volitelné pro EP15)

Citlivost ABRIS (schopnost správně identifikovat děti s poruchami sluchu) je 99,99 % na základě rozsáhlých simulací.

Optimalizujte VEMP pomocí vizuální zpětné vazby

Testy Eclipse oVEMP a cVEMP měří a analyzují vestibulárně evokované myogenní potenciály generované hlasitým stimulem.

 • Okamžitá vizuální zpětná vazba – zvýšená kvalita vyšetření
 • Měřítko založené na EMG – spolehlivý výsledek
 • Stimulace klikem až 100 dB nHL a 110 dB nHL s 250 Hz-4kHz tónovým svazkem
 • Kostní vibrátor B81 může dosáhnout až 75 dB nHL s 250 Hz-4 kHz tónovým svazkem
 • Volitelný výzkumný modul
 1. Rodina stimulů CE-Chirp® byla vyvinuta po mnoha letech rozsáhlých klinických studií, na kterých se podílelo mnoho vědců, včetně Clause Elberlinga, výzkumníka, na jehož počest je CE-Chirp® pojmenován.
 2. Licence Research Module poskytuje nový rozměr při vyšetřování záznamů AEP. Nový licenční klíč lze snadno přidat do stávajícího softwaru EP25 (od verze 4.4).
 3. V zemích, kde sada IA OAE nebyla zaregistrována u příslušných úřadů, bude předchozí software OAE stále k dispozici.

OAE pro klinická vyšetření

Otoakustické emise (OAE) nejsou jen nezbytným nástrojem při screeningu novorozenců, ale také v klinické audiologii. Klinické OAE vyšetření vám dává možnost provést komplexní posouzení vnitřního ucha a kochley.